Støj og øret

Bare 109 dB i 2 minutter om dagen er direkte skadeligt for øret.

Citat: Overlæge, audiolog Klaus Brenner Larsen

Man skal tage overlægens ord alvorligt, og jeg kan ikke gentage det tit nok:

Kraftig støj ødelægger vores høreevne.

Der er klare grunde til IKKE at udsætte sig selv for lydtryk højere end 85 dB i hverdagen (og det skal betragtes som øverste grænse).

Jeg skal her nævne i flæng, at rockmusikere, symphonikere, dirigenter, smede, jord- og betonarbejdere, bygningshåndværkere, mekanikere, pladesmede, lydteknikere, børnehavepædagoger og .. og … og …. Stort set alle der bevæger sig ud i verden for at tjene til dagen og vejen udsætter sig for MERE end den tilladte grænse på 85 dB – i kortere eller længere tidsrum hver eneste arbejdsdag i deres voksenliv.

Den stærkt mekaniserede arbejdsverden støjer – og den støjer HØJT.

Hvis man er i tvivl om hvilke lydforhold man arbejder under, kan det være en god idé at få foretaget nogle kontrolmålinger. Hvis du er nødt til at hæve stemmen for at tale med sidemanden – så er der for meget støj.

Det gode råd må her være, at kan støjen ikke undgås, så brug høreværn. De billigste engangs kan købes på apoteket til ca. 5 kr. De dæmper mindst 20 dB.
Skal man bruge det hver dag stiller den seriøse arbejdsgiver høreværn til rådighed – ellers kan jeg kun anbefale, at du selv gør det.

Går du til rockkoncerter, på diskoteker eller i en moderne THX®-biograf:

BRUG HØREVÆRN

Disse steder er lydtrykket over 85 dB HELE TIDEN.

Ved lydmålinger foretaget under forevisning af filmene “Saving Private Ryan” og “Armageddon” i en københavnsk THX®-biograf, blev der i begge tilfælde målt lydtryk helt op til 118 dB.
(ref.: www.hoerelse.info)

Lad mig slutte med afsnittet Støj i hjemmet

 

Lydpotten v/ Hans Grand
Bakkelyparken 42
8680 Ry
info@1hg.dk

www.hansgrand.dk
Du er her: HomeOm støjStøj og øret