Støj i hjemmet

Vi kender det – der er stort set ikke noget, der kan stoppes i en stikkontakt, uden at det støjer djævelsk.

Nogle af støjkilderne er man måske nødt til at affinde sig med, men man kan godt, især ved nyanskaffelse, købe med omtanke.

Der er ingen grænse for, hvor meget en vare må støje, når den er til privat brug, men alligevel er mange fabrikanter begyndt at sætte støjtal på i hvert fald de større ting til hjemmet – som vaske- og opvaskemaskiner og emhætter. Vaskemaskinen står måske et sted, hvor det ikke generer, men emhætte og opvaskemaskine befinder sig i køkkenet, og især emhætten støjer ofte alt for meget.

Generelt kan man sige at alt over 65 dbA i hjemmet er for højt, for så er man nødt til at hæve stemmen, for at kunne føre en samtale. Men f.eks. en hårtørrer ligger ofte højere for at opnå tilstrækkelig effektivitet. Det samme gælder for de fleste elektriske værktøjer, som boremaskiner, slibere m.m.

De største syndere er græsslåmaskinen med benzinmotor, kædesaven med benzinmotor og vinkelsliberen – de ligger alle langt over de tilladelige 85 dB – brug derfor ALTID øreværn sammen med disse maskiner.

Her følger en liste over acceptabel støj fra ting i hjemmet målt i 1 meters afstand (så kan det sammenlignes med fabrikanternes opgivelser):

Emhætte 60 dBA – fuldt sug
Hårtørrer 70 dBA – allerhøjest
Opvaskemaskine 50 dBA
Håndmikser 65 dBA (ubelastet)
Vaskemaskine 53 dBA
Tørretumbler 50 dBA
Støvsuger 65 dBA

 

Emhætten

Hvis man nu ikke lige står og skal have ny emhætte, så kan man faktisk med stort held afmontere motoren med vinge og det hele, lave en simpel trækasse på 50 x 50 x 50 cm, montere motoren inden i på nogle gummibøsninger, isolere kassen med 50 mm A-batts, og så skyde kassen ind i afgangsrøret oppe på loftet. Med lidt fingersnilde og noget gaffatape, er det faktisk ikke så kunstigt, som det lyder.

Ideen er, at afgangen fra blæseren skal føjes direkte sammen med afgangsrøret, så der suges luft fra køkkenet ind i kassen. Husk at kassen og alle sammenføjninger skal være tætte. Ledningerne fra kontaktsættet forlænges (gør det nu forsvarligt – ellers bed elektrikeren om at gøre det) og hele herligheden udsender nu cirka 10 dB mindre støj i køkkenet.

Opvaskemaskinen

Står opvaskemaskinen heller ikke lige for udskiftning, kan man med stort held købe et passende stykke dæmpemateriale hos bilfirmaer eller autodele-forretninger, skille frontlågen ad i for- og bagpart, klistre (det er selvklæbende) dæmpematerialet på forparten og samle lågen igen.

Denne manøvre kvæler den værste vaskestøj til et rimeligt niveau – men ikke pumpestøjen. Skal støjen fra den forbedres, skal der en ny støjsvag type til – og det bliver ikke meget bedre, især set i forhold til den økonomiske indsats.

Gadestøj

Et stort problem kan også være gadestøj. Det kan synes som en umulig opgave at gøre noget ved, men man kan faktisk godt afhjælpe det en hel del.

Da langt det meste af støjen kommer ind gennem glasset i vinduerne, er det her man skal sætte ind. Det kan lyde drastisk, men skift thermoruderne ud til en støjdæmpende type – det behøver jo kun at være på den side af huset, hvorfra støjen kommer. Disse ruder er udformet således, at de to lag glas er lavet i forskellig tykkelse.

Kan man få støjen ned med 10 dB, føles det som om støjen er halveret. En stille stue bør ikke måle højere end 40 dBA, når bilerne kører forbi.

Den støjdæmpende thermorude kan også fås med extra dæmpning af varmetabet – så tjener den sig ind igen, samtidig med, at der er blevet mere ro i stuen.

En billigere løsning kan være, at købe en mindst 6 mm tyk glasrude, montere den i en 2 cm tyk træramme og montere det hele lufttæt udvendigt på vinduesrammen (husk at vaske vinduet inden). Det er mere besværligt, ser måske heller ikke så kønt ud, men det virker – både på lyden og varmen.

Bilen

En anden støjgiver er bilen. Da vi i højere grad end nogen sinde bevæger os rundt i geografien i dette instrument, er også denne støj med til at plage vores hverdag.

Når man først har anskaffet sig en sådan, er der måske ikke så meget at gøre ved støjen – men inden kan man faktisk godt få at vide, hvor meget støj man kan forvente. Bl.a. FDM laver støjmålinger i deres testbiler.

Støj i biler skal altid afvejes imod hastigheden, hvilke dæk og hvilket underlag. De forskellige asfaltbelægninger og dæk støjer mere eller mindre, men de opgivne måleresultater skal læses som ‘best case’.

Man kan i nogen grad selv støjdæmpe sin bil – hos bilfirmaerne og i autodele-forretninger kan man købe forskelligt dæmpemateriale, som alle mest udmærker sig ved, at de er dyre. De hjælper sjældent, fordi det meste støj i en bil er forplantningsstøj, som breder sig i metallet. Men støjen kan dæmpes ca. 6 dB, hvis man er meget omhyggelig og gør det rigtigt. Man skal regne med at bruge op mod 100 kg før det virkelig hjælper, fordi det er pladernes svingninger, der skal dæmpes. Autodele-forretninger er ofte behjælpelige med fornuftige anvisninger.

Vindstøj, dækstøj, støj fra hjulophæng, motor- og udstødningsstøj, skal der anderledes midler til, som f.eks. kontrollerede akustiske forhold og rævedyre måleinstrumenter, for at afgøre om ens anstrengelser går den rigtige vej.

Man kan dog med et vist held søge dæk med et mindre støjende mønster næste gang man skal skifte.

Generelt kan man sige, at en mellemklassebil ikke bør støje mere end 63 dBA ved 80 km i timen på en motorvej, når der ikke er træk på motoren. Ved 110 km/T bør støjen ikke stige mere end 4-6 dB. Når støjen bevæger sig over 70 dBA (vi har jo ikke alle råd til at køre Mercedes), vil det virke mere trættende end nødvendigt på langture og man skal hæve stemmen temmelig meget, for at bagsædepassagerer kan høre hvad man siger. Man kan til en vis grad dermed sige, at det er med til at sænke trafiksikkerheden.

Nybyggeri

Husk ved nybyggeri at tage hensyn til uønsket støj. Det er en lille ekstraudgift, som man kan have glæde af i mange år.

Der er flere ting man kan tænke på, når man ønsker at dæmpe støj. F.eks. kan man få døre, der dæmper 40 dB, man kan lave dobbeltvægge, som snildt kan dæmpe 50 dB, hvis man nu har brug for den slags. Man kan også overveje, om man kan undgå parallelle flader – vandskurede vægge og nøgne træ- eller klinkegulve øger støjnivauet. Overvej om lofterne skal være støjdæmpende.

 

Lydpotten v/ Hans Grand
Bakkelyparken 42
8680 Ry
info@1hg.dk

www.hansgrand.dk
Du er her: HomeOm støjStøj i hjemmet