Relativ dB-skala

deciBel

antal gange

140 10.000.000
120 1.000.000
60 1.000
40 100
20 10
6 2
0 1
-6 0,5
-20 0,1
-40 0,01
-60 0,001
-120 0,000001
-140 0,0000001

Den relative dB-skala

DeciBel er et matematisk, logaritmisk udtryk for en forskel.
Formlen ser således ud:

20*log(V2/V1)=dB (V1 er startmålingen og V2 er slutmålingen)

eller skrevet ud: 20 gange logaritmen til forholdet.
Hvis forholdet er under 1 bliver resultatet negativt.

Lad os lige prøve den af.

Vi tager et tænkt eksempel med en batterispænding, der starter med at være 1,6 volt og nu er 0,8 volt

Vi skal først udregne forholdet: 0,8/1,6=0,5

Derefter skal vi finde logaritmen til 0,5: den er -0,301029996

Dette resultat skal så ganges med 20

Facit: -6,020599913 eller tilrettet -6dB

Som du nok har gættet, så er dB, udtrykt på ovenstående måde, en relativ værdi.
Man kan selv definere 0 dB, og også selv bestemme, hvad det egentlig er vi udtrykker i dB – f.eks. Volt.
Husk dB kun er et udtryk for en forskel.

dB i lydverdenen

Inden for lydverdenen bruges dB bl.a. til angivelse af signalværdier (styrken af et elektrisk signal udtrykt som spænding (Volt)). For at man kan det, er man nødt til at beslutte sig for en værdi for 0 dB.
Desværre ser man forskellige værdier for 0 dB, men den anerkendte i Europa og dermed også Den Europæiske Radiounion (EBU) er 0.775 Volt, som svarer til 1 milliWatt målt over en 600 ohms modstand.

I USA og Japan svarer deres 0dB til vores +4 dB.
I den analoge professionelle verden under EBU opererer man med en forvrængningsfri overstyringsmargin på 21 dB.
I den digtale verden er 0 dB den maksimale styrke, det pågældende system kan behandle. Her vil -18 dB svare til det analoge 0 dB (EBU).

Download planche over digitale/analoge udstyringsmetre i EBU

Nu skal vi beskæftige os med deciBel som en absolut værdi (her i forbindelse med lydtryk (styrke)), hvor 0 dB er klart defineret over hele verden.

 

Lydpotten v/ Hans Grand
Bakkelyparken 42
8680 Ry
info@1hg.dk

www.hansgrand.dk
Du er her: HomeOm støjRelativ dB-skala