Mere om støj

Lad mig slå det fast med det samme – støj ER en underlig størrelse.

Når jeg som ung lyttede til ‘When I’m Sixty-Four’ med The Beatles gennem min 6 watts forstærker, lød det straks: ‘Skru dog ned for det støj!’

Når mit fædrene ophav spillede Shostakovich, var det min tur til at stoppe fingrene i ørerne.

Eller når en smuk Harley Davidson gasser op, siger nogle at den støjer – andre får næsten vand i øjnene af bare glæde.

Jeg tror, vi alle kender det – psyken, humøret, omstændighederne o.s.v. spiller ind i vores bedømmelse af støjens styrke og dens karakter.

Hvis vi lægger det psykiske på hylden og kun ser på støj som en fysisk størrelse, så bliver det i det mindste lettere at beskæftige sig med.

Hvad er støj – egentlig

Støj kan vel bedst beskrives som normalt at være en vedvarende eller pulserende lyd, der er frembragt ad mekanisk vej. I hjemmet er det gade og vej, emhætter, opvaskemaskiner, vaskemaskiner, oliefyr, el- og benzindrevne værktøjer m.m., der frembringer uønsket støj.

Støj måles og udtrykkes i deciBel

Fra Arbejdstilsynets hjemmeside
Støj har en række sundhedsmæssige virkninger på mennesker:

  • Vedvarende støjbelastning over 75-80 dB(A) indebærer risiko for høreskader.
  • Vedvarende støjbelastning på 85 dB(A) indebærer risiko for alvorlige høreskader.
  • Vedvarende støjbelastning på 90 dB(A) indebærer, at risikoen for alvorlige høreskader er næsten tre gange så høj som ved en støjbelastning på 85 dB(A).
  • Kraftig impulsstøj, hvor spidsværdier overstiger 130-140 dB(C), kan skade hørelsen selv ved ganske få kortvarige påvirkninger. Impulsstøj kommer fra fx slag, metal mod metal.
  • Støj kan give anledning til tinnitus (susen for ørerne) og lydoverfølsomhed (at selv lyde med forholdsvis lavt niveau forekommer meget generende).
  • Støj kan bl.a. ændre åndedrætsrytmen og give forhøjet blodtryk. Det kan belaste og skade organismen over længere tid.
  • Visse kemiske stoffer kan gøre øret mere følsomt for støj eller kan på anden måde skade hørelsen.
  • Kraftige vibrationer, der optræder sammen med støj, kan forøge risikoen for høreskader.
  • Svag støj kan forstyrre arbejdsfunktioner, der kræver koncentration, fx undervisning og (lyd)-kontrolrumsarbejde.
  • Selv svag støj kan være psykisk belastende.

Her kan du læse hele artiklen

Men allerførst skal vi lære lidt om, hvad dB – deciBel egentlig er for en størrelse.

 

Lydpotten v/ Hans Grand
Bakkelyparken 42
8680 Ry
info@1hg.dk

www.hansgrand.dk
Du er her: HomeOm støjMere om støj