Om støj

Denne del handler om støj, decibel, øret og om forebyggelse af høreskader.

Der er også et afsnit om støj i hjemmet og dets nærmeste omgivelser, og om hvordan vi i flere tilfælde kan afhjælpe dette.

Du kan også med fordel læse om støj hos www.hoerelse.info

Synes du forstanden skal have endnu mere, kan jeg med glæde henvise til HANDBOOK FOR ACOUSTIC ECOLOGY
Her er det en fordel med teknisk indsigt og at man kan en god portion teknisk engelsk.

A-vejnings filter til støjmålinger

På disse sider omtales der et A-vejnings filter og et C-vejnings filter.

  • dB(A) – filtret måler sådan, at det nogenlunde svarer til måden, vi hører svage lyde på.
  • dB(C) – er en lineær måling fra 30 til 10.000 Hz (- 3 dB)

Det er normalt altid A-filteret, der er tilkoblet, når man laver støjmålinger.

Kritik af A-vejnings filteret

Bl.a. Ingeniør Per Brüel fra firmaet Brüel og Kjær (verdensførende inden for akustisk måleudstyr) påpeger, at målinger med vejningsfilteret indkoblet kan give fejlaflæsninger i diskantområdet på op til 50 dB i forhold til, hvordan øret faktisk registrerer diskant.

Det skyldes, at reaktionstiden stiger ved stigende frekvens i dette særlige filter. Derfor kommer korte diskantimpulser ikke igennem filret, og bliver dermed heller ikke registreret.

Det betyder, at når støjmålingerne på en arbejdsplads overholder loven, så kan der alligevel være støjspidser der er langt, langt kraftigere. Dette kan være forklaringen på, hvorfor der er forholdsvis flere øreskader i specielt metalindustrien.

Se A-vejnings filtret og ørets følsomhedskurve

Støjgrænser og målemetoder forvaltes af Miljøministeriet. Selve målingerne kan udføres af mange, men firmaerne skal være godkendte.

 

Lydpotten v/ Hans Grand
Bakkelyparken 42
8680 Ry
info@1hg.dk

www.hansgrand.dk
Du er her: HomeOm støj