Mikrofonen

Sunde regler om mikrofonvalg

  • Vælg en dynamisk mikrofon. Den kan klare store temperaturvariationer og høj luftfugtighed
  • Vælg en mikrofon der IKKE betoner diskantområdet
  • Vælg en mikrofon med kuglekarakteristik frem for én der er retningsbestemt
  • Vælg kvalitet – det kan hurtigt blive mikrofonen, der er det svageste led

Husk: Der er meget forskel på, hvor meget en mikrofon betoner diskantområdet, og der er meget forskel på, hvordan mikrofoner lyder.

Kan vi høre fuglene synge?

Når vi hører fuglenes sang, vindens susen og vandhanens dryppen, er det vores hjerne, der via ørerne fortæller os, hvad det er, vi hører.
Vi er også i stand til – fordi vi er udstyret med to ører – både at afstands- og retningsbestemme lyde. En kombination af tidsforskelle både i den direkte og den reflekterede lyd (refleksionerne kommer fra alt fast materiale i nærheden) gør, at vores hjerne er i stand til præcist at fortælle os, hvor lyden kommer fra.

Ud over dette er vores ører sammen med hjernen også i stand til at filtrere uønskede lyde fra, således at vi i støjfyldte omgivelser forbedrer vores evne til at høre det, vi ønsker – populært kaldet cocktailparty-effekten.

Alt i alt kan man sige, at et yderst kompliceret stykke finmekanik (øret), en elektrokemisk proces (ørets signaler til hjernen), en veludviklet hjerne med hukommelse (også en elektrokemisk proces der klarer genkendelses-, retnings-, afstands-, og filtreringsevnen), er de værktøjer, vi har til rådighed, når vi selv registrerer lyd.

Kan mikrofonen høre fuglene synge?

Neumann U 87 er nok verdens mest fotograferede mikrofon – en ægte kondensatormikrofon til ca. 16.000,- kr. inkl. ophæng + moms.
Selv om det er en af verdens bedste mikrofoner, kan den absolut IKKE bruges som reportagemikrofon – men gerne i studiet.

Når vi, som radioreportere, registrerer lyd, har vi normalt kun én mikrofon til vores rådighed. Da den består af en yderst simpel mekanik og ingen hjerne, hører den meget anderledes, end vi selv gør. Recorderen – eller rettere memory-kortet – er kun et lagringsmedie.
For at lave gode optagelser er vi derfor nødt til på forhånd at beslutte os til, hvad det er for en lyd, vi vil optage, og så gå tæt på den ønskede lyd.
Altså – vil vi høre en enkelt person tale ved et cocktailparty, kan det ikke nytte noget, at vi beskedent tager opstilling en meter væk og lader maskinen optage. Derved vil vi få alt for mange uønskede og forstyrrende lyde med i lydbilledet. Vi skal frem med mikrofonen – en håndsbredde fra den der taler.

Omvendt – hvis vi ønsker at optage lyden af et cocktailparty, skal vi bare holde mikrofonen lige op i luften (og eventuelt glasset i den anden hånd) og lade recorderen optage – så er optagelsen i hus.

Vil vi optage fuglenes sang, er vi altså nødt til at finde et sted i naturen, der er fri for omgivelsesstøj og komme så tæt på som muligt. Men det vil ikke være muligt kun at optage en enkelt fugl blandt mange. Dette kræver helt specielt udstyr, som man kun yderst sjældent råder over.

Kan mikrofonen gengive hvad vi hører?

Electro-Voice 635A bruges af DR som all-round reportage-mikrofon.

Mikrofonen gengiver kun, hvad du hører i hovedtelefonen – ikke hvad du samtidig ser.

Man er nødt til at tænke over, hvordan man vil lave optagelsen, og hvordan det vil lyde, når det bliver afspillet via højttalere.

Når man kommer frem til optagestedet, bør man derfor tænke meget på mikrofonplacering, fordi selv små forskelle i mikrofonafstanden kan give helt forskellige lydindtryk. Mikrofonafstanden ændrer på forholdet mellem direkte og reflekteret lyd, omgivelsesstøjen og mikrofonens “egenlyd” (den bliver mørkere i lyden, jo tættere vi kommer på lydkilden). Er man i tvivl, må man lave en eller flere prøveoptagelser, som man så lytter intenst til i hovedtelefonen.
Er det f.eks. et interview, man skal lave, vil en mikrofonafstand på en håndsbredde være normalt, men vil man anderledes ind på livet af personen – for måske at kunne høre drøblen dirre – skal mikrofonafstanden ned under 5 cm.

Elektromagnetisk støj

Hvis der er elektriske apparater i nærheden af mikrofonen – så sluk dem. Computere, tv-apparater og køleskabe er de værste syndere. Mobiltelefoner, standure, fastnet-telefoner og dørklokker har det med at ringe midt i det hele – afbryd dem. (Det er venligt at tilslutte dem igen, når optagelserne er færdige – det er jo ikke sikkert, at “hr. Jensen” ved, hvordan det gøres.)

Og husk så, at mikrofonen og recorderen kun gengiver, hvad du hører i hovedtelefonen – ikke hvad du samtidig ser.

 

Lydpotten v/ Hans Grand
Bakkelyparken 42
8680 Ry
info@1hg.dk

www.hansgrand.dk
Du er her: HomeOm lydMikrofonen