Analog lyd contra digital lyd

Lad mig sige det lige ud: Digital lyd i den form vi kender i dag (2008) er ikke lige min kop the.

Her er fire alvorlige fakta om digital lyd:

  • Analog lyd indeholder millioner af informationer pr. sekund pr. kanal – digital lyd forsvindende få.
  • Forvrængningen er stigende ved faldende styrke.
  • Forvrængningen er stigende ved stigende frekvens.
  • Den digitale lyd vi hører, indeholder kun information om styrken – intet om lyden. Læs evt. mere om dette forhold

ad 1: På en normal audio-CD er der kun 44.100 informationer pr. sekund pr. kanal (sample-frekvensen).
Bitraten på 16 bit er kun et udtryk for, hvor stor nøjagtighed, den digitale information har.

ad 2: Stigende forvrængning ved faldende styrke (det omvendte af den analoge verden) skyldes et særkende ved al digital lyd. Forvrængningen opstår som rester af ‘analog til digital’ og ‘digital til analog’ omsætningen, og virker forstyrrende på især udklingningen af lydene.

ad 3: Stigende forvrængning ved stigende frekvens skyldes et særkende ved al digital lyd. Forvrængningen opstår p.gr.a. faldende antal målinger pr. svingning og er nærmest helt vild fra 5.000 til 22.050 svingninger pr. sekund.

ad 4: Prøv at forestille dig et lille bitte øjeblik af noget analog lyd. Dette lille øjeblik bliver af analog/digital-omsætteren lavet om til 1 – én – information, som kun indeholder information om, hvor HØJ lyden er i dette lille bitte øjeblik.

Det næste lille bitte øjeblik bliver registreret på samme måde – og så fremdeles! 44.100 gange i sekundet.

Det betyder, at det der senere bliver gengivet, og som altså kaldes digital lyd, kun er en samling STYRKE-REGISTRERINGER.

Måske tænker du lige nu, at det kan da ikke være rigtigt – man hører jo lyd. Ja, klart, når antallet af styrkemålinger bliver stort nok pr. sekund, så vil det ligne lyd.
Men ved 10.000 svingninger pr. sekund i den analoge verden, er der rigtig mange informationer oven i grundsvingningen på 10.000 Hz, som er med til, at lyden af f.eks. en trompet, er som den er. I den digitale verden er der kun 4 – fire – styrkemålinger, som altså ikke indeholder disse mange, mange informationer.

DET DUR IKKE – efter min bedste mening. Og når vi så, som næsten en selvfølge, også komprimerer den digitale lyd til f.eks MP3, går det ganske og aldeles galt.

Jeg er ikke døv for de goder, der også er ved digital lyd (mangel på sus og wow/flutter sammenlignet med et analogt bånd, samt et væld af digitale features på redigeringssiden), men det kan altså ikke gøre det. Personligt vil jeg hellere lytte til en god analog optagelse end en digital ditto.

Hvis du har mulighed for det, så prøv at sammenligne en grammofonplade, der er overført til en CD, med hinanden.

Princippet i en standard audio-CD har IKKE gennemgået nogen udvikling, siden opfindelsen blev lanceret til forbrugerne af Philips og Sony i 1982 (den oprindelige opfindelse – laser-disc – stammer fra sidst i ’60-erne).

Fremtiden vil bringe os systemer magen til det vi kender, bare med mange flere målinger pr. sekund.
Og dermed vel bedre lyd. Men det er stadig kun styrke-målinger.

Der skal noget helt andet til (som jeg af gode grunde ikke ved, hvad er) for at det kan blive godt.

Indtil da må vi leve med det, som det er. Desværre …

 

Lydpotten v/ Hans Grand
Bakkelyparken 42
8680 Ry
info@1hg.dk

www.hansgrand.dk
Du er her: HomeAnalog lyd contra digital lyd